Monday, July 22, 2024
spot_img

Top 5 This Week

spot_img

Related Posts

Perbadanan Pinjaman Sabah bayar dividen interim RM10 juta

Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Noor merasmikan Program “Cashless Tuaran” dan Pusat Perkhidmatan Pelanggan Perbadanan Pinjaman Sabah (PPS) Tuaran di perkarangan pejabat PPS Daerah Tuaran pada Rabu.

Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Noor merasmikan Pejabat Perbadanan Pinjaman Sabah (PPS) Tuaran sempena majlis perasmian Program “Cashless Tuaran” dan Pusat Perkhidmatan Pelanggan PPS Tuaran di perkarangan pejabat PPS Daerah Tuaran pada Rabu.

Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Noor menyaksikan pertukaran Memorandum Persefahaman untuk “Cashless Tuaran” diantara Perbadanan Pinjaman Sabah (PPS) dan  United Overseas Bank (UOB) sempena Majlis Perasmian Program “Cashless Tuaran” dan Pusat Perkhidmatan Pelanggan PPS Tuaran di perkarangan pejabat PPS Daerah Tuaran pada Rabu.

TUARAN: Prestasi Perbadanan Pinjaman Sabah (PPS) yang amat konsisten telah membolehkannya membayar dividen interim sebanyak RM 10 juta untuk Tahun Kewangan 2023 pada bulan Mei 2024 lalu, kata Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima
Haji Hajiji Haji Noor.

Katanya, ini merupakan salah satu tanda kecemerlangan PPS, salah satu agensi kerajaan negeri yang telah membayar dividen kepada kerajaan, dalam penyampaian perkhidmatan mereka.

Beliau amat berpuas hati dengan langkah dan inisiatif PPS merangka semula polisi
pembiayaan sedia ada, mewujudkan produk yang sesuai untuk pelbagai golongan dan mewujudkan lebih banyak pusat perkhidmatan pelanggan serta pejabat bergerak.

“Saya berharap dengan adanya Pusat Perkhidmatan Pelanggan itu, perkhidmatan dan fasiliti kewangan PPS dapat memudahkan urusan dan memanfaatkan penduduk, termasuk di daerah Tuaran serta daerah-daerah yang berhampiran.

“Semua inisiatif ini adalah sejajar dengan Hala Tuju dan pemboleh daya Sabah Maju Jay (SMJ): Kemudahan Kewangan serta Keberkesanan dan Kecekapan penyampaian perkhidmatan,” katanya pada Majlis Perasmian Program “Cashless Tuaran” dan Pusat Perkhidmatan Pelanggan PPS Tuaran di perkarangan pejabat PPS Tuaran pada Rabu.

Hajiji berkata, program “Cashless Tuaran” merupakan satu langkah yang sesuai dengan sasaran Kerajaan Digital ke arah transaksi kewangan tanpa tunai, dan inisiatif yang lebih besar oleh kerajaan di bawah Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia dan Blueprint Sektor Kewangan 2022-2026, bertujuan mempercepatkan penerapan teknologi digital dan mendorong transformasi ekonomi dan kewangan di seluruh negara.

Katanya, transaksi tanpa tunai menawarkan banyak manfaat, termasuk kaedah pembayaran yang lebih mudah, cepat, dan selamat. Inisiatif ini bukan sahaja memudahkan transaksi harian, tetapi juga menyelesaikan isu kekurangan mesin ATM
di kawasan luar bandar.

“Program ini juga akan meningkatkan pengurusan kewangan untuk peniaga,
menyediakan peluang pembangunan perniagaan baru, dan memperbaiki pengurusan inventori. Kerajaan Negeri sedang giat dalam hal itu demi kesejahteraan rakyatnya, serta membawa pembangunan dan kemajuan khususnya berkaitan teknologi terkini kepada rakyat di bandar, luar bandar dan pedalaman”, katanya.

Beliau berkata, dalam memastikan pembayaran tanpa tunai memberi manfaat kepada kesejahteraan rakyat sejagat, Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri sentiasa prihatin untuk memastikan prasarana komunikasi tersedia, termasuklah usaha dipergiatkan untuk menyiapkan segera sebanyak 398 menara telekomunikasi di seluruh Sabah melalui Pelan Jalinan Digital Negara (JENDELA).

Katanya, pelbagai inisiatif juga telah diumumkan seperti penggunaan Digital Signature dan Digital Certificate untuk urusan rasmi kerajaan dan penghasilan sijil-sijil, lesen atau permit oleh agensi-agensi Kerajaan Negeri.

Penggunaan Digital Signature dan Digital Certificate ini juga adalah salah satu usaha untuk mengurangkan perkhidmatan
secara fizikal melalui kaunter.

Hajiji berkata, sistem-sistem aplikasi Kerajaan Negeri akan dilengkapi dengan
perkhidmatan penerimaan pembayaran dalam talian dan satu portal penerimaan
bayaran yang dinamakan “BayuPay” akan dilancarkan dalam masa terdekat, selain
akan memulakan penggunaan konsep Electronically Know Your Customer (eKYC) iaitu semua pendaftaran kepada perkhidmatan Kerajaan tidak memerlukan orang awam hadir secara fizikal ke pejabat kerajaan bagi memohon bantuan atau
mendapatkan perkhidmatan.

“Kerajaan Negeri melalui Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi Sabah (KSTI) terus komited dalam menyediakan infrastruktur digital di kawasan luar bandar di Sabah dalam usaha menyokong dan mempercepatkan penggunaan perkhidmatan kewangan digital disamping memperkukuhkan inklusiviti di Sabah, sebanyak 300 lokasi di seluruh Sabah telah dipasang dengan teknologi VSAT Starlink melalui Sabah Net agar akses kepada perkhidmatan kewangan di luar bandar boleh diperluaskan.

“Sabah Net kini bekerjasama dengan Bank Negara Malaysia (BNM) serta bank-bank di
bawahnya sebagai sebahagian daripada initiatif pemboleh kewangan digital Sabah
Net kepada masyarakat kurang mendapat perkhidmatan. Ini untuk menggalakkan akses kepada perkhidmatan kewangan, disamping merapatkan jurang digital antara kawasan bandar dan luar bandar serta mempromosikan literasi kewangan, sejajar dengan Halatuju SMJ dalam usaha untuk memperkasakan digital ekonomi,” tegasnya.

Beliau berharap Program “Cashless Tuaran” inisiatif kerjasama PPS dan United
Overseas Bank (UOB) yang bertujuan mengisytiharkan Daerah Tuaran sebagai
wilayah tanpa tunai dengan mendidik masyarakat mengenai penggunaan pembayaran online dan QR, dapat mencapai matlamat dan mendapat sokongan daripada penduduk daerah itu.

“Ini adalah antara inisiatif yang amat baik dan saya berharap PPS dan UOB akan sentiasa merangka dan memperluaskan lagi inisiatif pembayaran tanpa tunai ini ke
kawasan-kawasan lain di Sabah,”, katanya.

Popular Articles